Charlotte Haagendrup

Jeg er 54 år, arbejder til dagligt som socialrådgiver, er gift med Henrik på 25. år, og sammen har vi 4 dejlige børn, 2 svigerdøtre og 4 børnebørn, så der er fuldt fart på, når alle er samlet.  

Jeg brænder for at gøre en forskel for borgerne i Egedal. Som medlem af byrådet, og med erfaring fra de fleste udvalg har jeg været med til at påvirke store dele af kommunen, og set hvor meget det betyder, når beslutninger føres rigtig ud i livet.  

Mit daglige arbejde som socialrådgiver giver mig en unik indsigt i det kommunale system, og er et værdifuldt supplement til min erfaring fra byrådet.   

Det ligger dybt i mig, at vi passer på dem, der ikke kan klare sig selv, mens dem som kan, har en forpligtigelse i at bidrage. Det præger min egen opvækst og har præget, hvordan vores 4 børn også har bidraget fra en tidlig alder.  

Et positivt menneske, der har let til latter, men med fire børn, ved jeg også hvornår der er brug for at stå fast på sine holdninger. Hvis du møder mig i valgkampen, er jeg frisk på en udfordring i min viden om 80’er musik. 

Mine mærkesager

Borgmester for dig og for Egedal

Erhvervslivet

Bedre vilkår for erhvervslivet, og at arbejdsliv og familieliv hænger godt sammen.  
I Egedal skal der udarbejdes en erhvervsstrategi. Der skal være en retning, som udarbejdes sammen med erhvervslivet.  

Vi skal fortsat styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv, så vi får gjort de unge interesserede i at tage erhvervsuddannelser. Det giver lærepladser. Det giver vækst. 


Fritidslivet

Det er kommunens opgave at sikre rammerne, mens foreningerne skaber indholdet. Der er derfor behov for, at vi inddrager og i større grad end i dag overdrager større del af ansvaret til foreningerne. 

Kapaciteten i kommunen er ikke tilstrækkelig.  
En del af midlerne fra investeringsplanen, afsat til renovering og investering i kommunens kommunale bygninger, skal bruges på at sikre halkapaciteten fremadrettet.   


Sund økonomi og lav skat

Troværdig og langsigtet økonomisk planlægning er forudsætningen for enhver mulighed for at udvikle Egedal som kommune. Det er jo borgernes penge, vi administrerer, og det skal vi gøre med omtanke. 

Effektiv økonomisk ledelse skal sikre, at flest mulige penge bruges på kernevelfærden og serviceniveauet. Egedal skal være blandt de bedst drevne kommuner i landet. En effektiv økonomisk styring er samtidig også nødvendig for at sikre lavest mulige skatter, som er en konservativ mærkesag i Egedal.  

Min baggrund

Jeg er født og opvokset i Kgs. Lyngby. Efter nogle år i udlandet og en afstikker til Hundested, flyttede jeg til Egedal i 1996. De første mange gange for jeg tit vild i på villavejene, men jeg har lært at finde hjem ;o) 

Som ny tilflytter var min vej ind i lokalt netværk, at involvere mig i børnenes fritidsinteresser, institutioner og i erhvervsforeningen. Og så er det bare gået slag i slag.  

Bestyrelsesarbejde har blandt andet være i Tangbjerg børnehave, Toftehøjskolen, Ølstykke erhvervsforening, formand for Det Fælles Erhvervsråd, er nogle af de poster jeg startede med.  
Siden har jeg været med til at arrangere Høstnat, Juletræstænding – begge i Ølstykke. Egedal for alle messen, og taget nattetimerne i brug, som natteravn.  

I dag, hvor børnene som er store, fylder mindre, og politikken mere – har jeg ikke længere tid til at bruge fritidsfaciliteterne som før. Jeg læser mest dagsordner og politiske tilsendte tidsskrifter, så biblioteket besøges ikke så meget mere. Jeg må løbe lidt ekstra op og ned af trappen på rådhuset, for svømmehallens åbningstider, passer ikke ind i det politiske liv.  
Jeg bruger i stedet naturen og stierne til enten en tur på min elskede el-cykel eller på apostlenes heste, til en frisk tur på vandrestierne.  

CV

Det Konservative Folkeparti 

 • Medlem af Egedal Kommunalbestyrelse 2006-2009
 • Medlem af erhvervsudvalget
 • Medlem af beskæftigelsesudvalget
 • Medlem af skoleudvalget
 • Medlem af Egedal Byråd 2013 – 2017
 • Medlem af Skoleudvalget
 • Medlem af Erhvervsudvalget
 • Medlem af Egedal byråd 2017 –
 • Formand for Kultur- og erhvervsudvalg
 • Medlem af Social- og sundhedsudvalg
 • Medlem af Økonomiudvalg 

Bestyrelsesposter:

 •     Bestyrelsesmedlem i Speciel-Teknik 

Erhvervsansættelser: 

 • Socialrådgiver, Halsnæs kommune 2020 –
 • Socialrådgiver, Ballerup kommune 2017 – 2020
 • Selvstændig, Scrapfactory 2009 – 2014
 • HR chef, Special-Teknik 2006-2012  

Uddannelser: 

 • Socialrådgiver, UCSL 2013 – 2017
 • Business   

Kontakt

E-Mail: Charlotte.Haagendrup@egekom.dk 
Telefon: 20831113
Facebook: /StemHaagendrup/