Dan Haugbøl

Din stemme i byrådet

Jeg er 60 år og har boet i Smørum siden 1969. Jeg er gift med Kirsten siden 1991, vi har to børn Nanna og Katrine, begge har forladt reden. Civilt arbejde jeg som Direktør QA/RA & IT/CSO i Auditdata A/S, leverandør af hørerelaterede løsninger til verdensmarkedet. 

Egedal kommune skal være et sted, hvor man er stolt af at bo med plads til alle. Egedal Kommune skal være til for borgerne, og kommunen skal varetage borgernes interesser med en høj grad af professionalisme. Vi har alt for mange sager, hvor Egedal kommune står til middelmådige karakterer.  (Idræt og skole undersøgelser ligger lige først i mit hoved). Og ja, Egedal kommune skal ikke ligge nummer ét overalt! 

Egedal kommunes politikker skal være målbare, jeg vil bruge min mangeårige kvalitets ledelses erfaring på at påvirke kommunens politikker, så disse bliver målbare og desuden sikre korrigerende handling, hvis de opstillede mål ikke bliver opfyldt. 

Som person Stiller jeg krav til mig selv og mine omgivelser – Vil gerne have orden og stolthed i det kommunale hus.

Mærkesager

Vi skal værne om borgerne og sikre tidssvarende og driftssikker infrastruktur

Frivillighed - Egedals styrke

Jeg vil arbejde for bedre rammer i det frivillige foreningsliv. Dette skaber glæde, sundhed og trivsel i samfundet. De frivillige ildsjæle fortjener udbygning og vedligeholdelse af faciliteterne inde såvel som ude. Deres indsats er med til at forebygge kriminalitet, ensomhed og sygdom, ligesom det skaber sammenhold i både kommune og lokalsamfund.


Egedal kommune skal have en synlig grøn borger politik

Borgernært grønt skal være en tilgængelig selvfølge. Vi skal reservere 25 % borgernært grønt hver gang kommunen udvider og udvikler i land/by og erhverv. Vi skal værne om de grønne arealer. 


Egedals borgere skal være centrum i egen bydel

Jeg vil arbejde for at sikre, at kommunale tiltag skaber værdi for brugerne. Nærhedsprincippet, hvor dette giver mening, skal tænkes ind i kommunale initiativer. Jeg vil arbejde for, at du har frihed til at vælge de kommunale services, der er tættest på egen bolig, uagtet om disse er i egen kommune eller private tilbud. 

Min baggrund

Jeg har i mere end 20 år arbejdet aktivt inden for kommunens facilitets forvaltning med fokus på fritidsbrugerne.  

Jeg er i dag i bestyrelsen i Egedal Idræts Fællesskab – Egedal kommunes idrætsparaply (EIF). Jeg har aktivt været involveret i flere store idrætspolitiske sager såsom: 

  • 1998-2008: Projektering og udbygning af Smørum Idrætscenter til det nuværende Smørum Kultur & Idrætscenter. Hal 1 Branden i 1998 til nuværende center i 2008 
  • 2005 – Projekt kunststof baner i hele Egedal kommune 
  • 2019 – Projekt Skolelukning Smørum og Ølstykke – ”vi skal redde fritidsbrugerne” 

Konservative tillidshverv 

  • Konservativ 1. suppleant til det nuværende byråd  
  • Sidder som Egedal kommunens repræsentant og er formand i Ledøje Forsamlingshus bestyrelsen. 
  • Deltager i C gruppemøder sammen med vores nuværende C kommunalpolitiker(e) 
  • Bestyrelsesmedlem i konservative vælgerforening 

Kontakt

E-mail: c-dan@haugboel.dk
Telefon:
Facebook: /DanHaugboel/