Peter Højmark Trasborg

Din stemme i byrådet

Jeg er 25 år og er født og opvokset i Smørum. Jeg kommer fra en søskendeflok på 3, og har 2 dejlige niecer på 8 og 12. Til dagligt læser jeg Datatekniker med speciale i programmering, og er ansat hos Frontmatec som programmørelev, i forbindelse med min uddannelse. 

I min fritid er jeg ansvarlig for Frederikssund-Egedal Konservativ Ungdom, hvor jeg har været Formand siden oktober 2019. For mig betyder det rigtig meget at være med til at skabe et sikkert og åbent miljø, hvor unge kan udtrykke sig og danne deres egne meninger og holdninger. 

Den 11. marts 2021 blev jeg valgt ind i Konservativ Ungdoms Retspolitiske Ordførerudvalg, og har siden da været med til at danne den retspolitiske dagsorden for Konservativ Ungdom. Her har jeg lagt stor vægt på et retfærdigt retssystem, hvor ofret kommer i første række. 

Som kerneborger i Egedal, har jeg gået i vores folkeskole, taget vores offentlige transport og gør det stadigvæk hver dag. Jeg har set mine nærmeste blive gamle i kommunen, og ikke følt at de kunne få den hjælp de burde. Jeg mener der er meget på de områder vi kan gøre bedre.  

Jeg har altid vægtet min familie meget højt, og den støtte jeg får fra mine nærmeste. Som ung i kommunen ser jeg mange udfordringer på unge området, samt den kollektive trafik. Mange unge flytter derfor ud af kommunen og væk fra deres familier, fordi de er tunget til at flytte på et kollegium ind mod København.

Mine mærkesager

En kommune tæt på borgerne. - Med dig i centrum!

Bedre offentlig transport i hele kommunen

Vores borgere pendler frem og tilbage hver dag, og det skal den offentlige transport understøtte. Det skal være lettere at komme rundt i kommunen, og det skal være nemmere for studerende at komme til deres uddannelsesinstitutioner. Et solidt transport-netværk tiltrækker private virksomheder, skaber beskæftigelse og velstand. Det er forudsætningen for at opretholde og udvikle vores velfærd. 


Boligmuligheder til unge og ældre

For mig er det vigtigt at borgere der er opvokset i Egedal, kan blive boende før de selv starter familie. Vi skal derfor sikre boligmuligheder til unge, som ønsker at flytte hjemmefra indenfor kommunens grænserVi skal have senior-bofællesskaber, hvor aktiviteter og fællesskab er i centrum, samt ældreboliger som er indrettet så ældre kan blive i eget hjem længst muligt.


Et værdigt ældreliv

For de fleste ældre er det forbundet med stor frihed, at klare sig selv så længe som muligt. Egedal kommune skal være kendt for specialiserede og kvalificerede tilbud på et højt fagligt niveau, hvor der er overskud til nærvær og hensyntagen til den enkelte borgers behov. Et større fokus på inddragelse af pårørende, til et aktivt ældreliv med værdighed og høj livskvalitet.

Min baggrund

Jeg er 25 år og er født og opvokset i Smørum. Jeg kommer fra en søskendeflok på 3, og har 2 dejlige niecer på 8 og 12. 

Som kerneborger i Egedal, har jeg gået på Børnehuset Stangkær, før jeg startede på Søagerskolen. Da jeg skulle vælge hvilket gymnasium jeg ville gå på, valgte jeg Herlev Gymnasium & HF, da jeg havde mindre offentlig transport frem og tilbage, end hvis jeg havde valgt at gå på Egedal Gymnasium. 

I dag læser jeg til dagligt Datatekniker med speciale i programmering, og er ansat hos Frontmatec som programmørelev, i forbindelse med min uddannelse. I min fritid er jeg ansvarlig for Frederikssund-Egedal Konservativ Ungdom, hvor jeg har været Formand siden 2019. Den 11. marts 2021 blev jeg valgt ind i Konservativ Ungdoms Retspolitiske Ordførerudvalg, og har siden da været med til at danne den retspolitiske dagsorden for Konservativ Ungdom. 

Jeg har altid haft den holdning, at det er vigtigt at vise umage og kvalitet, frem for kvantitet. Det glæder mig derfor meget at kunne være med til netop dette, i et samarbejde med andre. Med min erfaring fra Konservativ Ungdom, samt bestyrelsesarbejdet i den konservative vælgerforening, falder det mig naturligt at tage ansvar og søge medbestemmelse. Samarbejde, ordentlighed og ansvarlighed er vejen frem til at løse en opgave, og er med til at give en tilfredshedsfølelse når dagen er omme. 

CV

Det Konservative Folkeparti: 

  • Medlem af, Konservativ Ungdom, (2017 – Nu)
  • Medlem af, Det Konservative Folkeparti, (2017 – Nu) 

Tillidsposter: 

  • Retspolitiske Ordfører-udvalg, Konservativ Ungdom, (2021 – Nu)
  • Formand, Frederikssund-Egedal KU, Konservativ Ungdom, (2018 – Nu)
  • Bestyrelsesmedlem, Egedal Vælgerforening, Konservative Folkeparti, (2018 – Nu)
  • Bestyrelsesmedlem, Frederikssund Vælgerforening, Konservative Folkeparti, (2018 – 2021) 

 Erhvervsansættelser: 

  • Programmørelev, Frontmatec, (2018 – Nu)
  • Servicemedarbejder, Føtex, (2012 – 2013) 

Uddannelser: 

  • Datatekniker med speciale i programmering, (2017 – Nu)
  • HF-eksamen (HF), Herlev Gymnasium & HF, (2014 – 2016) 

Kontakt

Mail: phtrasborg@konservative.dk
Telefon: 22 92 77 39
Facebook: /peter.hjmark.trasborg/
Hjemmeside: peterhojmarktrasborg.konservative.dk