Fritid

I Egedal kommune er der et rigt idræts, forenings- og kulturliv. Foreningslivet er for alle aldersgrupper.

Konservative ønsker fremad også at gode vilkår og rammer for fritidslivet i Egedal støttes.

Selvom der arbejdes på at frasælge offentlige bygninger, og derved have færre m2 til rådighed for også foreningerne, skal det stadig være muligt at dyrke den fritidsinteresse i alle aldersgrupper i Egedal.

Vores kulturhuse og biblioteker forandres i disse år. De konservative ønsker at bevare de kulturinsistutioner, i den forandring der er. I vores biblioteksstrategi, som er udarbejdet i 2020, er fokus på at følge den forandring, så vores biblioteker kan bevares i en sammenhæng med samfundet omkring os.

Spejderne i hele Egedal, har for de flestes vedkommende, lokaler hvor de kan dyrke spejderånden, og det skal fortsat være muligt. Det er de konservatives holdning at spejdere skal have lokationer, også udendørs hvor de kan udfolde spejderånden. Der findes forskellige spejder grupper som skal have lokaliteter hvor de kan udfolde sig, både indendørs som udendørs.