Ældre

Vi har en del ældre i Egedal kommune. Ældre der er sunde og raske, og som er en del af foreningslivet.

Ældrebefolkningen, ikke kun i Egedal, men over hele landet vil stige markant over de næste år I Egedal vil den stige meget markant. Derfor skal vi være forberedt på at kunne håndtere de mange ældre. Både i forhold til at de skal have et sundt og aktivt liv, mens de kan. Vi skal samtidig være klar med støtte til de ældre – og de flere ældre, der fremover vil have brug for mere støtte og hjælp i dagligdagen.
Det vil være meget forskelligt hvilken hjælp de har brug for, men vi skal være klar i kommunen.

Demens, i alle afskygninger er en trist og kedelig sygdom. Den rammer desværre ikke kun den syge, men i høj grad også de pårørende. Derfor kaldes det også for en pårørende sygdom.

Egedal er en demensvenlig kommune, med en demenskoordinator og der afsættes penge specifikt til at lave tiltag på dette område, både for den syge, og i høj grad også for de pårørende. Dette arbejde er rigtig vigtigt at vi fortsætter med.
Konservative ønsker fortsat at Egedal kommune har prædikatet en demensvenlig kommune.

Konservative vil fortsat sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer for at vores ældre sikres hjælp når behovet opstår.  

Konservative vil fortsat sikre at der for de sunde ældre er muligheder for fortsat at forblive sunde, det gælder f.eks. muligheder for fysisk udfoldelse i kommunen.