Erhvervslivet

Godt sammenspil mellem erhvervslivet, kommunen og lokalområdet

Gode vilkår for erhvervslivet – nu og i fremtiden

Egedal har over de senere år sat handling bag ordene om at Egedal skal være et godt sted at drive virksomhed.

Egedal har en højt erhvervsniveau og beskæftigelsesniveau. Der er mange borgere der arbejder, vores ledighed er blandt de laveste i landet. Det skal vi naturligvis fortsat have.
Egedal byråd har over de seneste to budgetter valgt at styrke erhvervsområdet, blandt andet ved at styrke erhvervsteamet i kommunen og ansætte en erhvervskonsulent.

Egedal Kommune er et godt sted at drive virksomhed.
Forskelligartede erhvervsområder tilbyder gode muligheder for både større virksomheder og mindre “start-ups” og byudviklingen i hele Egedal kommune giver mulighed for at medarbejdere kan bo lokalt.
Derudover er Egedal Kommune godt forbundet til København og omegn via både S-togsnet og motorvej.

Som nævnt er der ansat en erhvervskonsulent i erhvervsteamet, som sikrer at alle virksomheder, får én indgang til kommunen. Dækningsafgiften blev i seneste budget halveret. Der er afsat midler til samarbejde med skolerne, for de små og mindre virksomheder. Tillige blev der i 2020 underskrevet aftale med Dansk byggeri om bla. Flere lærepladser og opgradering af eventuelle ledige i Egedal.
Kommunen afholder to årlige dialogmøder ”rundbordssamtaler” med virksomhederne, ofr at have den løbende dialog og høre hvad virksomhederne har af ideer, udfordringer etc.

Vi skal fortsat have fokus på erhvervslivet og at det skal være lettere at drive virksomhed i Egedal.

Vi skal fortsat have fokus på at Egedal kommune i højere grad bruger de lokale virksomheder til opgaver og indkøb.
Vi skal fortsat have fokus på at der er en tæt og løbende konstruktiv dialog, som skal munde ud i bedre forhold for vores virksomheder.

Vi skal fortsat have et stærkt erhvervsteam i Egedal kommune, der kan være èn indgang for vores virksomheder uanset hvilken opgave de skal have løst i hvilken forvaltning.
Vi har fortsat i konservative fokus på at få afskaffet dækningsafgiften helt.

Vi skal have fibernet eller tilsvarende god mobil og internetdækning for vores virksomheder i hele kommunen.