Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Egedal Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!
Fordel 1

Egedal kommune har et levende demokrati.
Som medlem af den konservative vælgerforening kan du få direkte indflydelse på din hverdag.

Fordel 2

Som medlem får du stemmeret ved den årlige generalforsamling. Og du får medindflydelse på, hvem der opstilles til hhv kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg.

Fordel 3

Som medlem vil du 11 gange årlligt modtage nyhedsbrev direkte i din mail-box.

Et levende demokrati bestående af engagerede borgere og den direkte vej til politisk indflydelse gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige medlemskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Egedal og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Kontakt din vælgerforening

Lars Falk Hansen
Formand
Ricky Kofoed-Madsen
Næstformand, Webmaster
Carsten Bang Bæk
Kasserer, Bestyrelsesmedlem
Henrik Færch Fromholdt
Medlemsansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Dan Haugbøl
Webmaster, Suppleant
Anker Sylvest Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Christian Bruun-Kiilerich
Bestyrelsesmedlem
Tenna Knudstrup
Bestyrelsesmedlem