Skolepolitik

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis fokus for skoler i Egedal Kommune.

Folkeskolen – Egedals fremtid

Folkeskolen har altid været og er fortsat en af det Konservative Folkepartis mærkesager.

Faglighed og dannelse udgør fundamentet for undervisningen i en moderne og ambitiøs folkeskole.

Skolen skal være et rart sted at være, og skolen skal sikre, at den enkelte elevs faglige niveau imødekommes og løftes så meget som muligt, med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og individuelle potentiale.

Vi skal sikre, at der skabes tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber til vores børn og unge samt at der sker en klogere udnyttelse af skolens kvadratmeter, så vi prioriterer de fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge udvikles og trives.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

  • At sikre tidssvarende rammer for skolerne i Egedal
  • Fokus på den nødvendige og langsigtede vedligeholdelse af skolerne i Egedal
  • At sikre differentieret undervisning tilpasset den enkelte elevs faglige niveau, både på klasseniveau og på tværs af årgange
  • Styrkelse af skole/hjem-samarbejdet med indførelsen af 2 årlige Skole/Hjem samtaler
  • At sikre en styrket 2-voksenordning, tilpasset den enkelte klasses behov
  • At privat- og friskoler er en del af det frie valg
  • Styrkelse af kompetencerne hos de pædagogiske medarbejdere
  • Aktiv forældreinddragelse i skolebestyrelserne
  • Gode færdigheder i dansk og matematik er basale for at opnå andre kundskaber, og skal derfor prioriteres højt i undervisningen
  • Etablering af partnerskaber mellem skoler og foreninger i lokalområdet