Bysamfund & lokalmiljø

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis visioner for bysamfund og lokalmiljø i Egedal Kommune.

En kommune rig på bysamfund og lokalmiljø

Egedal Kommune består af både bysamfund, og et antal lokalmiljøer der omfatter vores smukke landsbyer. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare disse, som levende lokalsamfund og en del af vores fælles styrke, samt identitet.

De seneste år har byudviklingen i Egedal kommune taget fart. Det er en naturlig udvikling af demografien Københavnsområdet, men for Egedal stiller det store krav til at de kommunale tilbud samtidigt tilpasses befolkningstilvæksten.

Det Konservative Folkeparti i Egedal vil have mere balance i boligmassen, og udbygning skal tænkes bedre ind i lokalplanerne.  Unge skal kunne flytte hjemmefra inden for kommunegrænsen. Vi skal have senior-bofællesskaber, hvor aktiviteter og fællesskab er i centrum, og vi skal have ældreboliger som er indrettet så ældre kan forblive i eget hjem længst muligt.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

  • At planlagte by udvidelser kommer ordentligt på plads. Vi skal sikre at kommunens kapacitet og tilbud sker i rette tempo.
  • Byudvikling skal ske med hensynstagen til grønne arealer, miljø, klima og bevaringsværdig historie
  • At det også i Egedal vil være muligt at vælge et friplejehjem.
  • At Egedal kommune bedst muligt understøtter private aktørers opførelse af boliger til alle aldersgrupper.
  • At Egedal fortsat skal opfattes som en grøn kommune, der lever op til fremtidens miljøkrav.