Seniorer

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis visioner for Seniorer i Egedal Kommune.

En god kommune for seniorer

I Danmark får vi flere seniorer, og dermed også i Egedal. Det konservative Folkeparti ønsker aktive seniorer med høj livskvalitet. Vi kalder det seniorer, der lever livet hele livet. Seniorer er et aktiv og en ressource, som bør understøttes bedst muligt.

Seniorer i Egedal skal kunne gå en tryg, meningsfuld og aktiv tid i møde. Hvis behovet for hjælp opstår, skal der være hurtigst mulig afklaring. Det er både en fordel for borgeren og kommunen, da hurtig og rigtig hjælp er afgørende for den bedste fremtid. Det er som udgangspunkt positivt, at levealderen stiger støt i de kommende mange år, men derfor også nødvendigt, at der udarbejdes en ny aktiv seniorpolitik med henblik på, at seniorerne er omdrejningspunktet i eget liv.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

  • Fællesskaber der øger livskvalitet, giver flere gode leveår og forebygger ensomhed.
  • Gode muligheder for aktiv deltagelse i foreningslivet og lokalsamfundet
  • Egedal skal skabe de bedste muligheder for, at seniorerne har mod på livet sammen med andre.