Børn & Unge

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis visioner for børnefamilier og pasningstilbud i Egedal Kommune.

Et godt børne- og ungeliv

Egedal skal både være en attraktiv kommune for børnefamilier og en kommune, der kan fastholde sine unge borgere. Vi skal derfor til stadighed arbejde for at sikre gode forhold for børn og unge igennem hele deres opvækst. Forskning viser, at en tidlig indsats i vuggestue og børnehave forebygger mistrivsel i uddannelsessystemet og samfundslivet i almindelighed. Det gælder desuden her som andre steder, at det er bedre at forebygge end at helbrede.

Det konservative folkeparti mener, at en høj kvalitet i kommunens dagtilbud er en afgørende faktor for, at få succes i skolen og efterfølgende det rette fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi skal investere i vores børn, og vi skal blive endnu bedre til at få mest muligt ud af de midler, der investeres på området.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • at sikre mere tid til det enkelte barn og mindre tid på dokumentation og læringsplaner
 • at der investeres i vores børn, og at der arbejdes på at få mest muligt ud af de midler, der investeres på området
 • at børnene skal have optimale muligheder for at opnå læring, trivsel, udvikling og dannelse uanset social baggrund og forudsætninger
 • Tæt samarbejde med foreningerne, så vores unge fra en tidlig alder sikres en sund start på fritidslivet
 • mere fokus på overgangen mellem folkeskolen og ungdoms- og erhvervsuddannelserne.
 • at forsætte udviklingen af ungdomsskolen, og fortætte fokus på ungdomsskolens mange tilbud
 • at Egedal er en kommune for børn og unge, der inddrages, lyttes til og får plads til at gro. Børn og unge skal have mulighed for at forfølge deres drømme. Vi skal vise dem tillid og give dem ansvar, så vi støtter den enkeltes dannelse og kompetencer til uddannelse og job

Kommunens pasningstilbud

Vores børn tilbringer meget tid i vuggestue og børnehave og derfor skal vi sikre, at de får den bedste pasning, der kan udvikle dem positivt. Børn skal tilbydes trygge sociale rammer, hvor de stimuleres og udfordres både intellektuelt og fysisk.

I det konservative går vi ind for det frie valg, så der i Egedal kommune fortsat er mulighed for at vælge det pasningstilbud, der passer den enkelte familie bedst. Uanset om det er dagpleje, privat eller offentlig daginstitution eller privat hjemmepasning.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • at en overvejende del af det pædagogiske personale i vores daginstitutioner er uddannet, og at minimumsnormeringer særligt i ydertimerne efterleves
 • at institutionernes åbningstid tilpasses, så der tages højde for, at mange forældre skal bruge en del tid på transport efter deres barn er afleveret i institutionen at privat- og friskoler er en del af det frie valg
 • at der bygges videre på de sociale færdigheder, som de har tilegnet sig i kommunens pasningstilbud tidligere i livet.
 • at der skabes miljøer der medvirker til, at børnene og de unge mennesker bevarer deres nysgerrighed og videre udvikling. Det skal ske i inspirerende og trygge rammer, hvor børn og unge gennem leg og udvikling styrker deres demokratiske selvtillid.
 • at der skal være mangfoldige tilbud til de unge, så de oplever at være en del af et fællesskab
 • frit valg af pasningstilbud, Uanset om det er dagpleje, privat eller offentlig daginstitution eller privat hjemmepasning.