Vej & Infrastruktur

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis mål for transport, vejnet og Infrastruktur i Egedal Kommune.

Transport, veje og infrastruktur

En god infrastruktur er afgørende for et fungerende samfund. Vi tænker måske ikke over det i hverdagen, men det betyder meget, at vi kan komme fra A til B.

Konservative går ind for Frederiksundsmotorvejens forlængelse, med respekt for det omkringliggende samfund. Der skal naturligvis tænkes støjreducerende foranstaltninger ind ved udvidelse af vejnettet.

Erhvervslivet skal kunne få varer og tjenesteydelser rundt, konkurrencemæssigt forsvarligt, uden at holde i lange køer på Frederikssundsvej.

I Det Konservative Folkeparti går vi ikke ind for ringvej B5 nord. Den vil skære igennem landskabet og gå tæt forbi flere af vores mindre bysamfund. Vi vil utrætteligt arbejde videre for at borgerne kan få slettet arealreservationer der er etableret i denne sammenhæng, så berørte ejere igen kan disponere over egen jord.

Vi støtter den kollektive transport, så man på en hurtig og effektiv måde kan tage S-toget ind mod byen, eller mod Frederikssund. Vi ser ikke bilisme og offentlig transport som modsætninger, men tænker dem sammen, så travle familier kan få deres hverdag til at hænge sammen. Konservative vil arbejde for etablering af gode p-pladser ved stationerne, så man kan bruge de offentlige transportformer.

Vi støtter cyklismen i Egedal kommune, og vi vil sikre muligheden for at komme forsvarligt frem og tilbage mellem byerne. Dette kan ske ved etablering af flere cykelstier.

Vi er kommet langt med dette, og skal forsætte så hurtigt økonomien rækker til det. Strækninger der anvendes af børn bør prioriteres, dernæst bør antallet af cyklister og opnåelse af sikkerhed afgøre rækkefølgen.

Skolebusserne skal bibeholdes, for at sikre vores børn en sikker og effektiv transport til skole. Vi er en rigtig stor kommune, med lange afstande, der fordrer sikker transport for eleverne.

Infrastruktur er ikke kun transport. Tilvejebringelse af fibernet til alle dele af kommunen skal fortsat understøttes, således at såvel private som erhvervsliv har gode muligheder for digital kommunikation.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:

  • at arealreservationen og Ring 5 Nord nedlægges. I stedet ser vi en udbygning af den eksisterende Ring 6, som løsning på trængselsproblematikken.
  • at færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen sker hurtigst, og med hensyn til støj og miljø og med vestvendte ramper.
  • at sikre en god kollektiv transport for Egedals borgere. Herunder at skolebusserne bevares
  • at Egedal skal være attraktiv for cyklister og gående, ved at cykelstier og stisystemer udbygges
  • at samarbejde med eksterne leverandører, så fiberforbindelser bliver tilgængelige for alle borgere og virksomheder i Egedal.