Økonomi & Erhverv

Her kan du læse om hvordan Det Konservative Folkeparti vil sikre økonomien i Egedal Kommune, skabe større overskud og flere arbejdspladser.

Økonomi

Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark og i Egedal er for høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. Derfor er det et fokusområde for Det Konservative Folkeparti i Egedal, at kommunens fokus er på ydelser inden for kærnevelfærden, og at de leveres mest effektivt og med borgerne i centrum. Derigennem sikrer vi, at borgerne beholder flere af de penge, de selv tjener.

Troværdig og langsigtet økonomisk planlægning er forudsætningen for enhver mulighed for at udvikle Egedal som kommune. Det er jo borgernes penge, vi administrerer, og det skal vi gøre med omtanke.

Effektiv økonomisk ledelse skal sikre, at flest mulige penge bruges på kernevelfærden og serviceniveauet, ikke på administration.

Egedal skal være blandt de bedst drevne kommuner i landet. En effektiv økonomisk styring er samtidig også nødvendig for at sikre lavest mulige skatter.

Vi tror på, at det er gennem effektiviseringer vi skaber rum til bedre service inden for kommunens kerneområder, og at vi hele tiden skal have fokus på, hvordan borgerne får mest ud af deres penge.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • at skatten som minimum fastholdes. Det er en konservativ mærkesag, utrætteligt at arbejde for lavere skat for borgere, husejere og virksomheder i Egedal
 • Sygefraværet i Egedal kommune, skal, af hensyn til både kommunens økonomi og medarbejdernes trivsel, ligge blandt de 10 bedste kommuner i landet
 • Fastholdelse af medarbejdere og faglige kompetencer gennem fokus på god ledelse kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Langsigtet planlægning af 10 års investeringsplanen, som sikrer modernisering og renovering af kommunens faciliteter

Erhverv

Vi ønsker flere arbejdspladser i Egedal kommune og vi tror på at gode forhold for virksomhederne giver dem lyst til at investere i vores område.

De Konservative i Egedal ønsker endnu mere fokus på erhvervslivet. Vi tror på at en udadvendt og imødekommende kontakt til erhvervsvirksomhederne giver virksomhederne mere lyst til at investere i flere aktiviteter og arbejdspladser. I Egedal kan vi glæde os over at være én af de kommuner i landet, der har det højeste erhvervs- og beskæftigelsesniveau. Det ønsker Det Konservative Folkeparti skal fastholdes.

Som en erhvervsvenlige kommune, med godt 2000 aktive virksomheder, har vi noget at leve op til. Det arbejder vi gerne videre på og tror på at det vil give flere jobs og hjælpe flere borgere i arbejde. Vi ønsker et aktivt erhvervsliv hvor der skabes flere arbejdspladser. Det giver en økonomisk sundere kommune.

Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver skatteindtægter. Skatteindtægter skaber velfærd. Velfærd gør kommunen attraktiv som bo kommune.

Det er derfor en konservativ mærkesag, at kommunen ikke blot får en erhvervsvenlig profil, men også aktivt sikrer erhvervslivet gode forhold og yder virksomhederne den bedst mulige service. Endelig skal der satses på at udvikle en tydelig erhvervsprofil for Egedal kommune, der kan tiltrække nye virksomheder og investeringer udefra.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • at Egedal skal være i top10 over de mest erhvervsvenlige kommuner
 • at kommunen, i videst muligt omfang, benytter sig af lokale virksomheder
 • at Egedal kommune, sammen med eksterne aktører, forbedrer den digitale infrastruktur
 • at Egedal kommune sikrer grundlaget for et bedre samarbejde mellem erhverv og skoler
 • at Egedal kommune udarbejder en erhvervsstrategi

By og boligudviklingen

Det Konservative Folkeparti i Egedal vil have mere balance i boligmassen, og udbygning skal tænkes bedre ind i lokalplanerne.  Unge skal kunne flytte hjemmefra inden for kommunegrænsen. Vi skal have senior-bofællesskaber, hvor aktiviteter og fællesskab er i centrum, og vi skal have ældreboliger som er indrettet så ældre kan forblive i eget hjem længst muligt. Endeligt skal Egedal naturligvis være en kommune med friplejehjem. Ganske enkelt fordi det også for ældre med behov for særlig pleje, er en ret, at kunne vælge selv. Bedre balance i boligmassen skaber bedre mangfoldighed, en bred befolkningssammensætning og tryghed for at kunne forblive i vante omgivelser.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • at det også i Egedal vil være muligt at vælge et friplejehjem.
 • at Egedal kommune bedst muligt skal understøtte private aktørers opførelse af boliger til alle aldersgrupper.
 • at byudviklingen sker i et passende tempo, så de kommunale tilbud kan følge med.
 • at Egedal fortsat skal opfattes som en grøn kommune, og derfor er det vigtigt at byudviklingen tager hensyn til bevarelse eller integration af de grønne områder.