Christine Søjbjerg

Din stemme i byrådet

Jeg bor i Ølstykke sammen med min mand og vores tre børn på 10, 12 og 15 år. Jeg er uddannet cand.merc.aud., og har en fortid i revisionsbranchen. I dag arbejder jeg i Erhvervsstyrelsen i tæt kontakt med det danske erhvervsliv.  

Fra mit professionelle virke har jeg et rigtig godt kendskab til de behov og de udfordringer, erhvervslivet ofte står overfor. Det vil derfor falde mig naturligt at være sparringspartner for vores lokale virksomheder i Egedal.  

Min økonomiske baggrund sætter mig i stand til at forstå og handle på de økonomiske muligheder og begrænsninger, der er i mange af de politiske beslutningsprocesser. Jeg vil derfor være med til at sikre, at vi forbliver en kommune med en god og veldisponeret økonomi. 

Mine børn er mit omdrejningspunkt og jeg har altid deltaget aktivt i alle deres gøremål. Derfor har jeg også gennem tiden været repræsenteret i flere forskellige forældreråd og andet forældresamarbejde, både i vuggestuen, børnehaven, skolen og i forbindelse med deres fritidsinteresser.    

Jeg har altid haft en stor interesse i lokalsamfundet, og for mig er det vigtigt at være med til at gøre de gode forskelle. Jeg vil så gerne være med til at gøre Egedal til en kommune, hvor også mine børn har lyst til at slå sig ned og stifte deres egen familie, når den tid kommer.

Mine mærkesager

Vi skal sikre gode og brede tilbud uanset hvor i livet du befinder dig

Folkeskolen I Egedal

Vi skal sikre, at der er ordentlige betingelser for vores børn, lærere og pædagogisk personale i vores skoler. Vi skal udvikle spændende læringsmiljøer med mulighed for både fordybelse og kreativ udfoldelse. Vi skal indføre en fast to-voksen-ordning, både i indskolingen og på mellemtrinnet, da ekstra voksenressourcer i en klasse skaber ro, bedre arbejdsbetingelser og større trivsel for vores børn. Vi skal i større omfang have klasseopdelt- og differentieret undervisning, så vi har bedre mulighed for at højne det faglige niveau hos alle vores skoleelever.


Egedals erhvervsliv

Vi skal have en erhvervspolitik, der gør det nemt og effektivt for både små og mellemstore virksomheder at drive virksomhed i Egedal. Vi skal skabe endnu bedre betingelser for vores virksomheder, så de kan fortsætte med at gøre det, de er gode til – nemlig at drifte, vækste og skabe lokale arbejdspladser. Og så må vi gerne være en kommune, der også er attraktiv for større virksomheder. Vi skal fortsætte med at være ambitiøse på vegne af vores erhvervsliv, og vi skal støtte endnu mere op om vores virksomheders arbejde mod en mere klimavenlig udvikling og grønnere omstilling.


Byudvikling med omtanke

De kommende år bliver vi flere borgere i Egedal. Som befolkningsprognoserne ser ud nu, så tyder alt på, at vi får mange flere ældre og børn, men færre erhvervsaktive borgere, som jo er realt, er dem der bidrager mest til kommunens kasse via skatten. Vi skal derfor udvikle vores kommune, også med nye boligområder hvor nuværende og kommende borgere i Egedal kan bo. Vi skal tilpasse infrastrukturen, men med respekt for vores natur. Vores skoler og institutioner skal kunne følge med det øgede børnetal. Derfor skal vi byudvikle, men vi skal byudvikle med omtanke.

Min baggrund

Mit navn er Christine Søjbjerg. Jeg er gift med Josva og sammen har vi tre børn, Vitus på 15 år, Magne på 12 år og Siri Olivia på 10 år. 

Jeg er oprindelig fra Gladsaxe kommune, hvor jeg er født og opvokset. I 2007 flyttede vi til Ølstykke. For os var det naturligt, at vi søgte mod en tilværelse i et område, hvor vi kunne give vores børn en god og tryg opvækst i et roligt område med masser af natur. 

Jeg synes Egedal er et fantastisk sted at bo. Vi befinder os lidt ude på landet og alligevel tæt på storbyen. Der er så mange muligheder og kun få begrænsninger. 

Jeg holder meget af at være i gang og have mange bolde i luften. Og så er jeg meget engageret i mine børns hverdag og deltager aktivt i div. forældreråd, forældresamarbejde m.v.  

Jeg trives bedst når jeg er i god fysisk form og passer min træningen. Det bliver da også til flere timer om ugen, hvor jeg træner enten piloxing, jumping, styrketræning eller kickboxing.  

Jeg elsker at være sammen med min familie. De stunder vi tilbringer på vores båd, hvad enten vi stævner ud for at sejle Danmark rundt, eller blot tager en hurtig tur på fjorden for at aftenfiske, vil jeg aldrig være foruden. Men de søndage, hvor vi trækker stikket og holder nattøjshygge hele dagen uden et mål eller en deadline, kan nu også noget.

CV

Det Konservative Folkeparti: 

  • Medlem af partiet (2009 –) 

Erhvervsansættelser:  

  • Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen (2016 –)
  • Fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen (2009 – 2016)
  • Bachelorfuldmægtig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005 – 2009) 

Uddannelser: 

  • Master of science in business economics and auditing, MSC., Copenhagen Business School, 2009.
  • Cand.merc.aud., Copenhagen Business School (2005-2009)
  • Erhvervsøkonomi og erhvervsjura HA-(jur.), Copenhagen Business School (2001-2004

Tillidserhverv: 

  • Repræsentant i div. forældreråd (2007-)
  • Suppleant til bestyrelsen i Grundejerforeningen Bækkegården (2019-) 

KONTAKT

E-Mail: c.soejbjerg@gmail.com 
Telefon: 22906346
Facebook: /christinesoejbjerg.konservative.dk